четверг, 1 августа 2013 г.

Рекомендации по разработке задания на проектирование Укр


Рекомендації
щодо  розроблення  завдання  на проектування та проведення  внутрішньої  експертизи.

1. На рівні  обласних  підприємств.


 1. Підставою  для  розробки  завдання  на  проектування  (або  коригування  проектної  документації ) є план  заходів  з  підвищення  надійності  роботи  і  стійкості ОЕС України  та регіональних ЕЕС, узгоджений  НКРЕ  та  затверджений   МЕ  та ВП  України. (ПТЕ п. 5.8.2.3), Схема  перспективного  розвитку  підприємства.
 2. Вартість  розробки  проектної  документації  не  повинна  бути  більш  ____ тис. грн.
 3. Ініціює розробку  завдання  на  проектування  відділ капітального будівництва із залученням  служб  з експлуатації  за  напрямком.
 4. Склад  та  вимоги  завдання  на  проектування  повинні  відповідати  ДБН А.2.2-3-2012. Додаток  Б. (Вибірково за напрямком проектування).  Крім  того  необхідно при  реконструкції  ПС  враховувати  технічні  вимоги  щодо  влаштування АСУ ТП.
 5. До  завдання  на  проектування   додатково  необхідно  вносити  запис  щодо  проведення  державної  експертизи  кошторисної  документації,  або  комплексної  експертизи  відповідно  до категорії  складності  об’єкта, який  проектується. Замовником  експертизи  повинен  виступати  проектувальник. (Постанова  Кабінета  Міністрів  України  № 560 від  11.05.2011 р.,). Вартість  експертизи  повинно  бути  включено  до кошторису  на  проектування  (Ціна  експертизи  визначається проектувальником  згідно  норм).
 6. Завдання на  проектування  підписують  начальники  служб,  які  приймали  участь  у  його  розробці  і начальник відділу капітального будівництва, начальник  служби з охорони праці.
 7. Затверджує  завдання  на  проектування  головний  інженер підприємства.
 8. Вихідні  данні  для  проектування  за  запитом  проектної  організації надає  підприємство  за  підписом  головного  інженера.
 9. Організація  проведення  внутрішньої  експертизи  проектної  документації на  рівні  обласного підприємства,  експертизі  підлягає  проектна  документація на  стадії  проектування РП.
 10. Організація  проведення  експертизи  покладається  на  виробничу службу.
 11. Експертиза  виконується  фахівцями  обласного підприємства  за  напрямком  у  відповідності  до НД  “Побудова  та  експлуатація  електричних  мереж. Технічна  політика”  п. 7.6.4. Додаток  В до Рекомендацій, та  у відповідності  до ДСТУ – Н Б  А.2.2-10:2012 “Настанова  з  організації  проведення  експертизи  проектної  документації на  будівництво”  (наказ Мінрегіонбуду  від  21.12.2012 р. № 646).  Результати  внутрішньої  експертизи  відображаються  в  аркуші  погодження  робочого  проекта,  який  затверджується  головним інженером  підприємства.
 12. Проведення  державної  експертизи  кошторисної  документації  без  затвердження  аркуша  погодження  робочого  проекта  забороняється.
 13. Після  отримання  позитивного  висновку  від  Укрдержекспертизи  один  екземпляр  РП  надається  в  управління для  затвердження наказом.

2. На  рівні  управління.


2.1.  Підставою  для  розробки  завдання  на  проектування  (або  коригування  проектної  документації ) є план  заходів  з  підвищення  надійності  роботи  і  стійкості ОЕС України  та регіональних ЕЕС, узгоджений  НКРЕ  та  затверджений    МЕ  та ВП  України. (ПТЕ п. 5.8.2.3),  Схема  перспективного  розвитку  управління.
2.2.   Вартість  розробки  проектної  документації  понад  _____  тис.грн.
2.3.   Ініціює розробку  завдання  на  проектування  відділу капітального будівництва  із  залученням   центральних  служб  за  напрямком.
2.4.   Склад  та  вимоги  завдання  на  проектування  повинні  відповідати  ДБН А.2.2-3-2012.  Додаток  Б. (Вибірково за напрямком  проектування). Крім  того  необхідно при  реконструкції  ПС  враховувати  технічні  вимоги  щодо  влаштування АСУ ТП.
2.5.   До завдання  на  проектування  додатково  необхідно  вносити  запис  щодо  проведення  державної  експертизи  кошторисної  документації,  або  комплексної  експертизи  відповідно  до категорії  складності  об’єкта, який проектується. Замовником  експертизи  повинен  виступати  проектувальник. Вартість  експертизи  повинно  бути  включено  до кошторису  на проектування  (Ціна  експертизи  визначається проектувальником  згідно  норм).
2.6.   Завдання  на  проектування (коригування) підписує головний інженер обласного підприємства, для  яких  виконується  робота, начальник відділу капітального будівництва, начальники служб, які приймали  участь  в розробці завдання  на проектування.
2.7.  Затверджує  завдання  на  проектування  головний  інженер управління (за напрямком  РЗА і ПА – головний  диспетчер).
2.8. Вихідні  данні  для  проектування  надають  проектній  організації  центральні  служби,  а  за  необхідності  служби  магістральних  електричних  мереж  за  дорученням  головного  інженера (за напрямком  РЗА і ПА – головного  диспетчера).

3.0. Організація  проведення  внутрішньої  експертизи  проектної  документації:

3.1. На  рівні управління , експертизі  підлягає  проектна документація  на стадіях  проектування: ТЕО, П, РП.
3.2. Експертиза  виконується  фахівцями  служб  управління та обласного підприєжмства  за  напрямком  у  відповідності  до  НД “Побудова  та експлуатація  електричних  мереж. Технічна  політика”  п. 7.6.4. Додаток  В до Рекомендацій  та   у відповідності  до ДСТУ – Н Б  А.2.2-10:2012
“Настанова  з  організації  проведення  експертизи  проектної  документації на  будівництво”  (наказ Мінрегіонбуду  від  21.12.2012 р. № 646).  Результати  внутрішньої  експертизи  відображаються  в  аркуші  погодження  проектної  документації,  який  затверджується  головним  інженером (за  напрямком  РЗАіПА – головним  диспетчером) та погоджується  головним  інженером  обласного підприємства  для  яких виконується  робота.
Організація  проведення  внутрішньої  експертизи  покладається  на  відділ капітального будівництва.
3.3. Проведення  державної  експертизи  кошторисної  документації  без  затвердження  аркуша  погодження  проектної  документації  забороняється.