суббота, 20 апреля 2013 г.

Энергетика и электрофикация 1 2013

ee_3

Название: Энергетика и электрофикация 1 2013

Автор: колектив авторов

Формат: pdf

Страниц: 90

Издатель:

Содержание

ПРИВІТАННЯ МІНІСТРА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЕДУАРДА СТАВИЦЬКОГО ............................................1 1

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА СПІЛКА ЕНЕРГЕТИКІВ

ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКІВ УКРАЇНИ..................................................................................4

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ У 2012 РОЦІ ................................7

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТУ

«ЗМЕНШЕННЯ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ У ТЕПЛОВІЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

НА ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО

СПІВТОВАРИСТВА В РАМКАХ ПРОЕКТУ «СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ

УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО».

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ..............................................10

ПРОТОКОЛ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ............................................................12

Ігор Богатирьов

ДОГОВІР ПРО ЕНЕРГЕТИЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО:

ВИКОНАННЯ ДИРЕКТИВ ІЗ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ......................................................15 і

ПРОЕКТ МІЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ ПЕРСПЕКТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

«ЗМЕНШЕННЯ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ У ТЕПЛОВІЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО

ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА. ЗЕЛЕНА КНИГА (ПРОБЛЕМИ).

БІЛА КНИГА (РІШЕННЯ)» ..........................................................................................18

РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ................................................................27

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ОНОВЛЕНОЇ

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ................................29

ПРОГРАМА І ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ................................................................................................30

СПИСОК УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ОНОВЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ ..................................32

XXV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ЕНЕРГЕТИКА МАЙБУТНЬОГО В УКРАЇНІ: АЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ,

ЕФЕКТИВНІСТЬ, БЕЗПЕКА» (5-7.09.2012 Р.)..............................................................35

ПРОГРАМА XXV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ..................................................35

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ТА ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ XXV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

З ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ............................................39

ПРИВІТАННЯ ВІД ОРГАНІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ ................................40

ДОПОВІДІ

М.І. Константинов, В. В. Рудєнко, В. В. Коваленко, Г.Ю. Стригуненко, PC. Рубченко О Н О В Л ЕН Н Я Е Н Е Р ГЕТИ Ч НОЇ СТРАТЕ ГІЇ У К РАЇН И

НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ (ОСНОВНІ ТЕЗИ)..................................................................45