воскресенье, 14 апреля 2013 г.

Новости энергетики 1 2013

ne_10001 

НОВИНИ ВІД МІНЕНЕРГОВУГШЛЯ УКРАЇНИ, НКРЕ, ВЕР ТА ВЕК 

NEWS FROM MINISTRY OF ENERGY AND COAL INDUSTRY OF UKRAINE, NERC, WEC AND UKRAINE ENERGY COMMITTEE

Інформація від Всесвітньої енергетичної ради

INFORMATION OF THE WORLD ENERGY COUNCIL.................................................................1

Питання, що розглядалися на засіданні Свропейського

регіонального комітету ВЕР під час Виконавчої асамблеї в листопаді 2012 року

ISSUES PRESENTED AT THE MEETING OF WEC EUROPEAN REGIONAL COMMITTEE DURING EXECUTIVE ASSEMBLY HELD IN NOVEMBER 2012...............................................................................8

Городиський I. M. Коментарі Національної комісії, що здійснюс державне регулювання у сфері енергетики України, в аспекті практичного застосування правил користування електроенергією. Питання - відповідь

G0R0DISKY І. М. COMMENTS OF NATIONAL COMMISSION THAT REALIZES THE STATE REGULATION

IN ENERGY SECTOR OF UKRAINE WITH RESPECT TO PRACTICAL APPLICATION OF THE RULES

OF USE OF ELECTRICAL ENERGY. QUESTION - REPLY...........................................................12

КОМПАНІЇ Й ПІДПРИЄМСТВА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ - СТАНОВЛЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВ

COMPANIES AND ENTERPRISES OF UKRAINE FUEL AND ENERGY COMPLEX

FORMATION, ACTIVITIES, SUCCESSB, PROGRESS

Шпак 0. Л.,Дра6Я. M. Актуальність проблеми системи психофізіологічного забезпечення професійної діяльності персоналу електроенергетичного підприємства в особливих умовах

SHPAK 0. L, ORAB Y. М. ACTUALITY OF PROBLEM OF SYSTEM OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL

SECURING OF PROFESSIONAL ACTIVITIES OF POWER SUPPLY COMPANY STAFF

WITHIN SPECIAL CONDITIONS ..................................................................................17

Це цікаво знати

IT IS INTERESTING TO KNOW

Электродинамика A. M. Ампера и ее место в истории физики

AMPERE'S ELECTRODYNAMICS AND ITS HISTORIC ROLE IN PHYSICS................................................19

НАУКА - НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ПРОГРЕСУ В ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ

SCIENCE ТО SCIENTIFIC-TECHNICAL PROGRESS IN FUEL & ENERGY COMPLEX

Крижов Г. П., Удод Т. €. Виконання ремонтних робіт на ПЛ 220-750 кВ без зняття робочої напруги

KRIZHOV G. P., UD0D Т. YE. CARRYING OUT OF REPAIRS ON 220-750 KV OVERHEAD LINES

DURING ALIVE WORKING......................................33

Ознакомиться с журналом можно здесь

skydrive logo