среда, 24 октября 2012 г.

Эксплуатация силовых трансформаторов. Типовая инструкция


эксплуатация трансформаторов типовая инструкция
Название:

ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ
ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
СОУ 40.1-21677681-07:2009
Автор: "ДонОРГРЕС"

Формат: pdf

Страниц: 59

Издатель: Міністерство палива та енергетики України Київ-2009

Описание
Вступ........................................................................................1
1    Сфера застосування...................................................................1
2    Нормативні посилання.................................................................2
3    Терміни та визначення понять....................................................5
4    Позначення і скорочення...........................................................6
5    Класифікація трансформаторів і реакторів..............................7
6    Загальні вимоги до трансформаторних установок................12
7    Заходи безпеки під час експлуатації
трансформаторів і реакторів....................................................18
8    Монтаж і випробування трансформаторів...............................19
9    Підготовка до введення трансформаторів у експлуатацію
та включення їх у роботу...........................................................27
10    Режими роботи трансформаторів.............................................34
11    Технічне обслуговування та контроль за станом трансформаторів........................................................................51
12    Експлуатація пристроїв перемикання відгалужень
обмоток трансформаторів.....................................................59
13    Експлуатація трансформаторного масла..............................65
14    Ремонти трансформаторів.......................................................68
Додаток А Основні параметри трансформаторів..............................78
Додаток Б Гранично допустимі значення показників якості
трансформаторного масла........................................................87
Додаток В Додаткове оброблення ізоляції
трансформаторів на напругу 35 кВ і нижче..............................91
Додаток Г Електрична міцність і вміст вологи масла
в контакторах пристроїв РЛН................................................93
Додаток Д Найменші значення характеристик ізоляції
трансформаторів при введенні в експлуатацію.......................94
Додаток Е Допустимі перевантаження масляних
трансформаторів......................................................................99
Додаток Ж Контроль навантаження спільної частини
обмотки автотрансформаторів...............................................100
Додаток И Перелік заводських інструкцій на допоміжне
обладнання силових трансформаторів, які комплектуються
виробником трансформатора..............................................101
Додаток К Відбирання проб, очищення та регенерація
трансформаторного масла.....................................................103
Додаток Л Обсяг і періодичність робіт з технічного обслуговування
трансформаторів та їх складових частин..............................107
Додаток М Бібліографія.....................................................................112
Цей нормативний документ «Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації» переглянуто на підставі рішення правління ОЕП «ГРІФРЕ» від 26.02 2007 р , протокол № 48, і договору № 608/07.30523 від 14.09 2007 p., установлює вимоги щодо експлуатації силових трансформаторів
Цю Інструкцію переглянуто згідно з сучасними вимогами до експлуатації трансформаторного обладнання. Під час розроблення Інструкції виконано вимоги ГКД 34.20 507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж Правила», НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок», СОУ-Н EE 46.603-2007 «Капітальний ремонт трансформаторів і реакторів на напругу від 110 кВ до 750 кВ» тощо, а також враховано передовий досвід.
З наданням чинності цій Інструкції припиняється дія ҐКД 34.46.501-2003 «Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації».
Сушіння
Сушіння активної частини трансформаторів виконують без масла одним із наступних методів.
-у стаціонарній сушильній шафі під вакуумом (за максимально можливої величини останнього);
• у спеціальній камері без вакууму;
-у власних баках із вакуумом не вище 0,054 МПа або без вакууму (в останньому випадку з вентиляцією бака).
Демонтування та піднімання активної частини трансформатора, під час сушіння поза власним баком, виконують відповідно до вимог інструкції заводу-виробника.
Під час сушіння у власному баці нагрівати трансформатор можна індукційним методом або струмами нульової послідовності, а під час сушіння в спеціальних шафах - за допомогою теплового джерела, яким обладнано шафу.
Не допускається використовувати постійний струм і струми короткого замикання в обмотках як джерела тепла.
Температура обмоток під час сушіння повинна знаходитись у межах від 95 °С до 105 °С, магнітопроводу - у межах від 90 °С до 105 °С.
Закінчення сушіння визначається за кривою залежності опору ізоляції від часу.
Сушіння вважають закінченим, якщо опір ізоляції залишається незмінним протягом 6 годин, за практично незмінної температури обмоток, що знаходиться в межах, зазначених у В.1.2.2 та за незмінного вакууму (у разі його застосування).