суббота, 25 августа 2012 г.

Методика определения качества электроэнергии

МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-55:2011
Цю Методику призначено для працівників енергопостачальних організацій і споживачів електроенергії, акредитованих дослідницьких лабораторій, органів державного енергетичного нагляду за виконанням вимог державних стандартів відповідно до своїх повноважень під час здійснення таких видів контролю якості електричної енергії як:
— періодичний контроль;
— контроль під час визначення технічних умов, дозволів або інших документів на приєднання;
— контроль під час визначення умов договору між електропостачальними організаціями і споживачем (далі — договір енергопостачання);
— контроль під час допуску до експлуатації елеісгроустановок споживачів, які погіршують якість електричної енергії;
— контроль під час розгляду претензій до якості електричної енергії.
Цю Методику застосовують під час вимірювань і оцінювання показників якості електроенергії в електричних мережах:
— елєктропостзчальних систем загального призначення, приєднаних до Єдиної енергетичної системи України;
— ізольованих енергопостачальних систем загального призначення;
— енергопостачальних систем промислових підприємств та інших об'єктів народного господарства, які не належать до енергопостачальних систем загального призначення;
— які знаходяться у власності споживачів електричної енергії і підключені до згаданих енергопостачальних систем.
Цю Методику рекомендовано застосовувати також для вимірювань у діючих електричних мережах. Склад вимірюваних показників якості електричної енергії, які вимірюються, обмежено явищами, що відносяться до частоти і напруги. У цій Методиці розглянуто показники якості електричної енергії, що характеризують:
— відхил частоти;
— відхил напруги;
— коливання напруги;
— несинусоїдальність напруги;
— несиметрію напруги;
— провали напруги і перенапруги;
— переривання напруги.
Залежно від мети вимірювань можна виконувати вимірювання всіх показників якості електричної енергії з наведеного переліку або їх частини. Відомості з показників якості електричної енергії, що відносяться до струму, наведено в А.5 (додаток А).

ЗМІСТ
1    Сфера застосування........................................................................................................................1
2    Нормативні посилання.....................................................................................................................2
3    Терміни та визначення понять.......................................................................................................З
4    Познаки та скорочення....................................................................................................................7
5    Загальні положення.......................................................................................................................Ю
5.1    Класи характеристик процесу вимірювань............................................................................10
5.2    Організація вимірювань...........................................................................................................10
5.3    Вимірювані електричні величини............................................................................................12
5.4    Об'єднання результатів вимірювань за часом......................................................................12
5.5    Алгоритм об'єднання результатів вимірювань......................................................................16
5.6    Похибки вимірювання поточного часу та показників якості електроенергії.......................17
5.7    Концепція маркування..............................................................................................................17
5.8    Тривалість та періодичність контролю і випробовувань.....................................................18
5.9    Умови відповідності нормам і форми представлення результатів контролю якості електричної енергії...................................................................................................................19
5.10    Пункти контролю якості електричної енергії.......................................................................20
6    Показники якості електричної енергії..........................................................................................23
6.1    Метод вимірювання частоти....................................................................................................23
6.2    Значення напруги.....................................................................................................................23
6.3    Доза флікера.............................................................................................................................24
6.4    Провали напруги і перенапруги..............................................................................................24
6.5    Переривання напруги...............................................................................................................27
6.6    Перехідні процеси напруги......................................................................................................27
6.7    Несиметрія напруги....................................................................................................27
6.8    Гармоніки напруги.....................................................................................................................29
6.8 Метод вимірювання інтергармонік напруги...........................................................................ЗО
6.10    Похибка вимірювань і діапазон вимірювань.......................................................................ЗО
6.11    Оцінювання результатів вимірювань...................................................................................ЗО
6.12    Об'єднання результатів вимірювань....................................................................................ЗО
6.13    Напруга сигналів в електричних мережах............................................................................ЗО
6.14    Швидкі зміни напруги.............................................................................................................31
6.15    Вимірювання від'ємного і додатного відхилень напруги...................................................31
6.16    Усталені відхилення напруги в електропостачальних системах.......................................32
6.17    Об'єднання результатів вимірювань....................................................................................32
7    Сфера значень впливних величин і підтвердження виконання вимог за незмінними сигналами........................................................................................................................................33
7.1    Сфера значень впливних величин..........................................................................................33
7.2    Підтвердження виконання вимог за незмінними сигналами...............................................34
Додаток А Заходи безпеки під час вимірювання показників якості електричної енергії..........36
Додаток Б Вимірювання показників якості електричної енергії — керівництво
з проведення...................................................................................................................46
Додаток В Рекомендації щодо характеристик засобів вимірювання..........................................56
Додаток Г Вимоги до засобів вимірювань......................................................................................59
Додаток Д Оброблення результатів вимірювань згідно з вимогами ГОСТ 13109.....................61
Додаток Е Методика визначення навантаження і коефіцієнта потужності
вторинних кіл трансформатора напруги в робочих умовах.......................................62
Додаток Ж Допустимі значення показників якості електроенергії в пунктах контролю
за ГОСТ 13109................................................................................................................70
Додаток И Аналіз якості електричної енергії.................................................................................78
Додаток К Бібліографія..........................................................................97