понедельник, 14 мая 2012 г.

Типовая инструкция по эксплуатации трансформаторов

image
Название: ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Автор: ДП "ДонОРГРЕС"


Формат: pdf

Страниц: 59

Издатель:

Язык: украинский
Описание

ВСТУП
Цей нормативний документ «Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації» переглянуто на підставі рішення правління ОЕП «ГРІФРЕ» від 28 02 2007 р , протокол № 48, і договору № 608/07.30523 від 14.09 2007 p., установлює вимоги щодо експлуатації силових трансформаторів
Цю Інструкцію переглянуто згідно з сучасними вимогами до експлуатації трансформаторного обладнання. Під час розроблення Інструкції виконано вимоги ГКД 34.20 507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж Правила», НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок», СОУ-Н ЕЕ 46.603-2007 «Капітальний ремонт трансформаторів і реакторів на напругу від 110 кВ до 750 кВ» тощо, а також враховано передовий досвід.
З наданням чинності цій Інструкції припиняється дія ГКД 34.46.501-2003 «Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації».
ЗМІСТ
Вступ.............................................................................................V
1    Сфера застосування....................................................................1
2    Нормативні посилання.................................................................2
3    Терміни та визначення понять....................................................5
4    Позначення і скорочення.............................................................б
5    Класифікація трансформаторів і реакторів................................7
6    Загальні вимоги до трансформаторних установок..................12
7    Заходи безпеки під час експлуатації
трансформаторів і реакторів.....................................................18
8    Монтаж і випробування трансформаторів...............................19
9    Підготовка до введення трансформаторів у експлуатацію
та включення їх у роботу...........................................................27
10    Режими роботи трансформаторне.............................................34
11    Технічне обслуговування та контроль за станом трансформаторів........................................................................51
12    Експлуатація пристроїв перемикання відгалужень
обмоток трансформаторів.........................................................59
13    Експлуатація трансформаторного масла.................................65
14    Ремонти трансформаторів........................................................68
Додаток А Основні параметри трансформаторів..............................78
Додаток Б Гранично допустимі значення показників якості трансформаторного масла........................................................87
Додаток В Додаткове оброблення ізоляції  трансформаторів на напругу 35 кВ і нижче..............................91
Додаток Г Електрична міцність і вміст вологи масла  в контакторах пристроїв РЛН...................................................93
Додаток Д Найменші значення характеристик ізоляції трансформаторів при введенні в експлуатацію.......................94
Додаток Е Допустимі перевантаження масляних трансформаторів.......................................................................99
Додаток Ж Контроль навантаження спільної частини
обмотки автотрансформаторів...............................................100
Додаток И Перелік заводських інструкцій на допоміжне
обладнання силових трансформаторів, які комплектуються
виробником трансформатора.................................................101
Додаток К Відбирання проб, очищення та регенерація
трансформаторного масла.....................................................103
Додаток Л Обсяг і періодичність робіт з технічного обслуговування
трансформаторів та їх складових частин..............................107
Додаток M Бібліографія......................................................................112


Украинская -  
Русский вариант 2010г. Действует на территории России 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Стандарт организации Дата введения 16.06.2010
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.42004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений к ним - ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.52004.
РАЗРАБОТАН:    ОАО «НТЦ электроэнергетики»
Содержание
Введение.....................................................................................................................4
1    Область применения..............................................................................................5
2    Нормативные ссылки.............................................................................................5
3    Термины и определения........................................................................................6
4    Общие положения..................................................................................................6
5    Режимы работы.......................................................................................................8
5.1    Нормальный режим работы...............................................................................8
5.2    Допустимые повышения напряжения и защита от перенапряжений............9
5.3    Руководство по нагрузкам масляных трансформаторов...............................12
5.4    Работа систем охлаждения...............................................................................15
5.5    Параллельная работа трансформаторов..........................................................16
5.6    Обеспечение стойкости эксплуатируемых трансформаторов при КЗ.........17
6    Оперативно-техническое обслуживание...........................................................19
7    Эксплуатация трансформаторного масла..........................................................22
8    Испытания трансформаторов в эксплуатации..................................................22
9    Действия персонала при неисправности трансформатора...............................23
10    Эксплуатация и текущий ремонт устройств РПН..........................................24
11    Ремонты трансформаторов и реакторов без замены обмоток и изоляции... 30
12    Техника безопасности при эксплуатации трансформаторов.........................35
13. Требования к ведению технической документации трансформаторов и реакторов..................................................................................................................35
Библиография..........................................................................................................37