суббота, 3 сентября 2011 г.

Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений на объектах электроэнергетики

image

Название:

ІНСТРУКЦІЯ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ
І ОБЛІК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ
НА ОБ'ЄКТАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
І В ОБ'ЄДНАНІЙ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ
СИСТЕМІ УКРАЇНИ


Автор: ЛьвовОРГРЭС

Формат: PDF

Страниц: 61

Издатель: ГРИФРЭ

Зміст

1 Галузь використання I

2 Нормативні посилання І

3 Терміни і визначення понять З

4 Загальні положення 6

5 Ознаки порушень 9

5.1 Аварії 1 категорії 9

5.2 Аварії II категорії 10

5.3 Відмови І категорії 10

5.4 Відмови II категорії 12

6 Класифікація причин порушень 14

7 Порядок повідомлення про технологічне порушення 15

8 Організація і порядок розслідування порушень 18

9 Порядок оформлення результатів розслідування порушень 24

10 Порядок обліку результатів розслідування 26

Додаток 1 Перелік устаткування електростанцій, електричних та теплових мереж 31

Додаток 2 Перелік суб'єктів і об'єктів електроенергетики які контролює Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж 33

Додаток 3 Класифікаційні ознаки технічних та організаційних причин порушень 35

Додаток 4 Порядок визначення недовідпуску електричної і теплової енергії споживачам 37

Додаток 5 Порядок визначення недовиробітку електричної та теплової енергії 39

Додаток 6 Попереднє (додаткового) повідомлення про технологічне порушення 41

Додаток 7 Рекомендації щодо складання акта розслідування порушень 42

Додаток 8 Журнал цехового обліку технологічних порушень 45

Додаток 9 Журнал реєстрації аварій і відмов І і II категорії 46

Додаток 10 Порядок виведення з роботи устатковання і переведення його з аварійного стану у плановий ремонт 47

Додаток 11 Звіт енергокомпанії, енергопідприємства про технологічні порушення на електростанціях і в мережах (форма 16-енерго) 49

Додаток 12 Відомість про технологічні порушення на енергопідприємствах 51