суббота, 3 сентября 2011 г.

Эксплуатация кабельных линий электропередачи напряжением от 110 кВ до 330 кВ

image

Название: Эксплуатация кабельных линий электропередачи напряжением от 110 кВ до 330 кВ

Автор:

Державне підприємство "Український науково-дослідний проектно-вишукувальний та конструкторсько - технологічний інститут «Укрсіпьенергопроект»

Формат: PDF

Страниц: 155

Издатель: Министерство энергетики и угольной промышленности Украины

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

ІНСТРУКЦІЯ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАПРУГОЮ ВІД 110 KB ДО 330 KB

СОУ 40.1-00013741-35:2010

Видання офіційне

Міністерство палива та енергетики України

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Приймання кабельних ліній у експлуатацію

7 Технічна документація з експлуатації кабельних ліній

8 Вимоги безпеки праці під час експлуатації та ремонту кабельних ліній

9 Заходи пожежної безпеки під час експлуатації кабельних ліній

10 Контроль за станом трас кабельних ліній, кабельних споруд. Охорона та збереження кабельних ліній

11 Види пошкоджень на кабельних лініях та їх пошук .

12 Випробування та вимірювання кабельних ліній. Технічна діагностика стану ізоляції та оцінювання експлуатаційного ресурсу кабельних ліній

13 Організація та виконання технічного обслуговування і ремонту кабельних ліній

14 Особливості експлуатації маслонаповнених кабелів низького тиску

14.1 Особливості конструкції маслонаповнених кабелів та їх маркування

14.2 Навантаження маслонаповнених кабелів у нормальному та аварійному режимах

14.3 Контроль масла в маслонаповнених кабелях

14.4 Захист маслонаповнених кабельних ліній від корозії

15 Особливості експлуатації кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену

15.1 Особливості конструкції кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену та їх маркування

15.2 Навантаження кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену в нормальному та аварійному режимах

Додаток А Перелік документації, необхідний під час приймання кабельних ліній в експлуатацію від будівельно - монтажної організації

Додаток Б Захист масло наповнених кабельних ліній від

корозії

Додаток В Визначення місць витікання масла на кабельних лініях

Додаток Г Струми витікання захисних оболонок кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену та полівінілхлориду

Додаток Д Форма протоколу випробування захисних оболонок кабельних ліній

Додаток Е Визначення температури жили кабелю за виміряною температурою оболонки

Додаток Ж Вказівки щодо роботи з абсорбціометром для визначення ступеня дегазації масла

Додаток И Хроматографічний аналіз розчинених газів у маслі кабельних ліній

Додаток К Форма протоколу просочувальних випробувань маслонаповнених кабельних ліній

Додаток Л Відповідність позначень марок кабелів ЗАТ «Південкабель» позначенням кабелів інших виробників

Додаток М Бібліографія

ВСТУП

Цей нормативний документ «Експлуатація кабельних ліній електропередавання напругою від 110 кВ до 330 кВ. Інструкція» (далі - Інструкція) розроблено замість РД 34.20.509 «Инструкция по эксплуатации силових кабельних линий. Часть 2. Кабельные линии напряженим 110 - 500 кВ», який не відповідає сучасному технічному рівню кабельної продукції, не враховує накопичений досвід експлуатації маслонаповнених кабелів і нові конструктивні виконання кабелів, у тому числі з ізоляцією із зшитого поліетилену.

Ця Інструкція містить основні положення з питань експлуатації, діагностики та ремонту кабельних ліній напругою від 110 кВ до 330 кВ незалежно від типу конструкції кабелів (розділи 5-13). Розділ 14 стосується питань щодо особливостей експлуатації маслонаповнених кабелів низького тиску, а розділ 15 - кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену.

Ця Інструкція відповідає потребам енергетичної галузі та економіки в цілому, враховує вимоги чинних національних стандартів і нормативно - правових актів.