воскресенье, 18 апреля 2010 г.

Аварийность объектов электроэнергетики Украины 2005г

image

Огляд підготовлено на підставі даних про технологічні порушення в роботі електростанцій, теплових і електричних мереж, енергогенерувальних, енергопостачальних компаній, електроенергетичних систем Національної енергетичної компанії "Укренерго". У ньому використані акти розслідування технологічних порушень, звітність про технологічні порушення, надані енергокомпаніями за формою 16-енерго, звіти інспекторських груп Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж України по електроенергетичним системам.
У документі аналізуються найбільш характерні типові порушення, що зустрічались найчастіше, і пов'язані з помилками та недоглядом персоналу під час експлуатації енергетичних установок, окремого устаткування, неправильної роботи засобів автоматики і захисту, недоліками монтажних і ремонтних робіт.
Матеріали про технологічні порушення є одним з важливих джерел технічної інформації, яка дозволяє виявити недоліки експлуатації, конструктивні і проектні недоробки, підвищити якість і надійність устаткування, що випускається, вдосконалити проектні рішення і тим самим запобігти виникненню аналогічних порушень.

Зміст

Вступ........................................................................................ V
1 Галузь використання.................................................................. 1
2 Аналіз аварійності.......................................................................... 1
2.1 Загальний аналіз технологічних порушень................................... 1
3 Аналіз технологічних порушень в роботі, які сталися з вини персоналу... З
3.1 Загальний аналіз порушень............................................................ З
3.1.1 Помилкові дії оперативного персоналу......................................... З
3.1.2 Помилкові дії керівного, ремонтного персоналу, персоналу служб і лабораторій...................................................... 4
3.2 Порушення з вини оперативного персоналу на електричних станціях 5
3.2.1 Помилкові дії персоналу під час ведення режиму роботи устаткування 5
3.2.2 Помилкові дії персоналу під час пусків устаткування.................. 6
3.2.3 Помилкові дії персоналу під час переходу на інший вид палива . 7
3.2.4 Помилкові дії під час проведення перемикань........................ 8
3.2.5 Помилкові дії оперативного, ремонтного і персоналу
ЦТАВ........................................................................... 9
3.2.6 Помилкові дії під час перемикань в електричній частині........... 9
3.3 Порушення з вини персоналу в електричних мережах.......................... 10
3.3.1 Помилкові дії персоналу під час проведення перемикань
за бланком перемикань..................................................... Ю
3.3.2 Помилкові дії персоналу під час проведення перемикань через неправильно складений бланк перемикань............................ 12
3.3.3 Помилкові дії персоналу під час проведення перемикань
без бланку або одноособово без контролюючої особи............... 13
3.3.4 Помилкові дії персоналу з накладками захисту і автоматики...... 15
3.3.5 Помилкові дії диспетчера або відсутність контролю з його боку 16
3.3.6 Помилкові дії чергового персоналу під час уведення устаткування після ремонту.............................................. 17
3.3.7 Помилкові дії оперативного і ремонтного персоналу.............. 18
3.3.8 Помилкові дії персоналу під час експлуатації устаткування...... 19
3.4 Порушення з вини керівного, ремонтного персоналу, персоналу
служб і лабораторій, цехів, відділів........................................... 20
3.4.1 Помилкові дії керівного персоналу..................................... 20
3.4.2 Помилкові дії ремонтного персоналу................................... 21
3.4.3 Помилкові дії персоналу служб і лабораторій, цехів, відділів ... 22
3.4.4 Висновки і рекомендації................................................... 24
4 Аналіз   технологічних   порушень   у   роботі,   які   виникли   через пошкодження устаткування...................................................... 26
4.1 Пошкодження тепломеханічного устаткування............................. 26
4.1.1 Котельне устаткування.................................................... 26
4.1.2 Турбінне устаткування..................................................... 27
4.1.3 Устаткування теплових мереж............................................ 33
4.1.4 Висновки і рекомендації................................................... 34

4.2 Пошкодження гідромеханічного і електричного устаткування
гідроелектростанцій................................................................ 34
4.2.1 Висновки і рекомендації................................................... 39
4.3 Пошкодження електричного устаткування................................... 39
4.3.1 Генератори і синхронні компенсатори................................. 39
4.3.2 Трансформатори та автотрансформатори.............................. 44
4.3.3 Оливні реактори............................................................. 49
4.3.4 Апаратура високої напруги............................................... 50
4.3.4.1 Оливні вимикачі................................................... 50
4.3.4.2 Повітряні вимикачі................................................ 52
4.3.4.3 Елегазові вимикачі................................................ 55
4.3.4.4 Трансформатори струму і напруги............................ 55
4.3.4.5 Розрядники.......................................................... 60
4.3.4.6 Роз'єднувачі......................................................... 60
4.3.4.7 Ізолятори............................................................. 61
4.3.4.8 Комірки 6-10 кВ................................................... 62
4.3.4.9 Елементи устаткування підстанцій............................ 64
4.3.4.10 Електродвигуни 6 кВ............................................. 65
4.3.5 Висновки і рекомендації................................................... 66
4.4 Кабельні лінії........................................................................ 70
4.5 Повітряні лінії...................................................................... 71
4.5.1 Аналіз пошкодження повітряних ліній електропередавання........ 71
4.5.2 Висновки і рекомендації................................................... 76
5 Стан експлуатації....................................................................... 77
5.1 Недоліки експлуатації і стану окремих об'єктів енергокомпаній........ 77
5.1.1 Стан протиаварійних заходів щодо забезпечення надійної
роботи ОЕС України....................................................... 77
5.1.2 Стан експлуатації устаткування енергогенеруючих компаній.... 79
5.1.3 Стан експлуатації устаткування енергопостачальних компаній
і електроенергетичних систем........................................... 82
5.1.3.1 Електричні мережі................................................. 82
5.1.3.2 Теплові мережі...................................................... 86
5.1.4 Стан експлуатації устаткування окремих електричних станцій... 86
5.2 Протиаварійна робота і загальна оцінка стану експлуатації............. 87
5.2.1 Протиаварійна робота..................................................... 87
5.2.2 Загальна оцінка стану експлуатації..................................... 89
6 Загальні висновки і рекомендації..................................................................... 90
Додаток А Розподіл технологічних порушень в електроенергетиці України 95 Додаток Б Розподіл пошкоджень елементів поверхонь нагріву на блочних
електростанціях України у 2004 році................................... 97
Додаток В Розподіл пошкоджень поверхонь нагріву за класифікаційними
ознаками на блочних електростанціях України у 2004 році...... 98