пятница, 19 марта 2010 г.

ІНСТРУКЦІЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ТРЕНУВАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

СОУ 40.1.03-21677681-03:2009 (НАПБ 05.005-2009)

Вимоги цього нормативного документа «Інструкція з організації протипожежних тренувань на підприємствах Мінпаливенерго України» (далі - Інструкція) обов'язкові для державних підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго та господарських товариств, щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави.

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ............................................................... 1

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ........................................................... 1

3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ......................................................... 2

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ................................................................ 2

5 ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ

ТРЕНУВАНЬ...................................................................................... 4

6 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ

ТРЕНУВАНЬ...................................................................................... 6

7 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ТРЕНУВАНЬ......... 13

8 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ГАСІННЯ УМОВНИХ ПОЖЕЖ НА ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПІД НАПРУГОЮ 15

8.1 Загальні відомості................................................................ 15

8.2 Гасіння умовних пожеж на електроустановках під

напругою 17

8.3 Гасіння умовної пожежі у кабельних спорудах...................... 21

8.4 Гасіння умовної пожежі на генераторах і синхронних компенсаторах 22

8.5 Гасіння умовної пожежі на трансформаторах і маслонаповнених реакторах 23

8.6 Правила безпеки праці під час гасіння умовних пожеж на електроустановках під напругою 25

Додаток А Форма журналу обліку протипожежних тренувань... 27
Додаток Б Форма допуску на проведення гасіння пожежі............. 28