суббота, 6 февраля 2010 г.

Кодекс електричних мереж україни

Метою Кодексу електричних мереж є встановлення єдиних мінімальних організаційних, технічних і технологічних правил і вимог для суб’єктів господарювання (юридичних осіб) незалежно від форм їх власності, об’єкти електроенергетики яких підключені до Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України, чи планується їх підключення та/чи є вони користувачами ОЕС України, або планують стати користувачами

Позначення

Назва документу

Кількість стор.

А1

Словник термінів та визначень (Глосарій). Перелік скорочень

40

А2

Мета та завдання Кодексу електричних мереж. Структура Кодексу

15

А3

Оператор об’єднаної енергосистеми

16

Б1. Правила 1

Правила приєднання і доступ користувачів до МЕМ ОЕС України

31

Б2. Правила 2

Експлуатація магістральних електричних мереж

35

Б3. Правила 3

Планування розвитку магістральних електричних мереж

22

Б4. Правила 4

Технологічне керування об’єднаною енергосистемою України

47

Б5. Правила 5

Системні послуги

30

Б6. Правила 6

Системні випробування

18

Б7. Правила 7

Формування інформаційної бази ОЕС України та обмін інформацією

41

Б8. Правила 8

Підготовка персоналу

17

ЗАГАЛОМ:

312

Скорочення

Значення

CDMA

Code Division Multiple Access - цифрова система багатостанцій-ного доступу з кодовим поділом каналів (цифровий стандарт зв'язку, що використовує діапазон частот 824 - 849 МГц для прийому і 874 - 899 МГц для передачі);

CEN

Comite europeen de normalisation,

Європейський комітет стандартизації;

CENELEC

Comite europeen de normalization electrotechnique,

Європейський комітет стандартизації в галузі електротехніки;

CIM

Common Information Model

(загальна інформаційна модель);

ERP-система

Enterprise Resource Planning System - система планування ресурсів підприємства (корпоративна інформаційна система, що призначена для автоматизації обліку та керування);

ETSI

European Telecommunication Standards Institute,

Європейський інститут стандартів з телекомунікацій;

GPRS

General Packet Radio Service - пакетний радіозв'язок загального користування;

GPS

Global Positioning System - супутникова система навігації;

ICCP

Inter-Control Center Communications Protocol

(протокол зв’язку між керівними центрами);

ICS

(МКС)

International Classification for Standards,

Міжнародний класифікатор стандартів;

IEC

(МЕК)

International Electrotechniche Comission,

Міжнародна електротехнічна комісія;

MPLS

Multiprotocol Label Switching - мультипротокольна комутація по мітках - механізм передачі даних, що емулює різні властивості мереж з комутацією каналів, накладаючи їх на мережі з комутацією пакетів;

RAID - контролер

Redundant Fray of Independent/inexpensive Disks - надлишковий масив незалежних/недорогих дисків для комп’ютера, що використовується для збільшення надійності зберігання інформації та/або швидкості доступу до неї. Для реалізації даної технології потрібно як мінімум два жорстких диски та спеціальна плата – контролер RAID, яка може бути окремою, або інтегрованою у материнську плату;

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition – система диспетчерського управління та збору даних;

UСТЕ

Union for Co-ordination of Transmission of Electricity,

Союз з Координації Передавання Електроенергії (Об’єднання з координації передачі електроенергії);

XML

eXtensible Markup Language - розширювана мова розмітки - текстовий формат, призначений для зберігання структурованих даних (замість існуючих файлів баз даних)

АВВП

автоматика відділення електростанцій чи їхніх частин із приблизно збалансованим навантаженням чи для виділення окремих агрегатів на живлення власних потреб (автоматика виділення власних потреб);

АВР

автоматичне включення (введення) резерву;

АЕС

атомна електростанція;

АЗГ

автоматичне завантаження генератора;

АЛАР

автоматика ліквідації асинхронного режиму;

АНК

автоматизований навчальний курс

АНС

автоматизована навчальна система;

АОЗН

автоматичне обмеження зниження напруги;

АОПН

автоматичне обмеження підвищення напруги;

АОПО

автоматичне обмеження перевантаження обладнання;

АОПЧ

автоматичне обмеження підвищення частоти;

АПВ

автоматичне повторне включення;

АППС

автоматичне попередження порушення стійкості;

АР

асинхронний режим;

АРВ

автоматичний регулятор збудження;

АРМ

автоматизоване робоче місце;

АРН

автоматичний регулятор напруги;

АРП

автоматичний регулятор потужності;

АРС ВЛ

автоматичне розвантаження станції по факту вимкнення лінії;

АРЧП

автоматичне регулювання частоти і потужності;

АСДК

автоматизована система диспетчерського керування;

АСДТК

автоматизована система диспетчерсько-технологічного керування;

АСДУ

автоматизована система диспетчерського управління;

АСЗОД

автоматизована система збору та обробки даних;

АСОЕ

автоматизована система обліку електроенергії;

АСУ ТП

автоматизована система управління технологічними процесами;

АТ

автотрансформатор;

АТС

автоматична телефонна станція;

АЧВР

автоматичне частотне введення резерву;

АЧП

автоматичний частотний пуск;

АЧР

автоматичне частотне розвантаження

БД

база даних;

БРФ

блок релейного форсування;

БСК

батарея статичних конденсаторів;

БЩК

блочний щит керування;

в.о.

відносна одиниця;

ВАТ

відкрите акціонерне товариство;

ВЕС

вітрова електрична станція;

ВК

вимірювальний канал (вимірювальний комплекс);

ВОЛЗ

волоконно-оптична лінія зв’язку;

ВП

власні потреби підстанції;

ВПТ

вставка постійного струму;

ВРП

відкритий розподільчий пристрій;

ВТС

виробничо-технічна служба;

ВЧ

високочастотний (зв’язок);

ГА

гідроагрегат;

ГАВ

графіки аварійного відключення (споживачів);

ГАЕС

гідроакумулююча електрична станція;

ГАО

графік аварійних обмежень;

ГЕС

гідроелектростанція;

ГКД

галузевий керівний документ;

ГНД

галузевий нормативний документ;

ГПП

головна понижуюча підстанція;

ГРАМ

груповий регулятор активної потужності;

Держгірпромнагляд

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

ДП

диспетчерський пункт;

ДПВ і НДІ

державний проектно-вишукувальний і науково-дослідний інститут;

ДПЕ

державне підприємство «Енергоринок»;

дс

диспетчерська служба;

ДТ

джерело теплопостачання;

ДЧОРЕ

Договір між членами Оптового ринку електроенергії

ЕГП

електрогідравлічні перетворювачі;

ЕГСР

електрогідравлічна система регулювання;

ЕЕС

електроенергетична система (регіональна);

ЕПМ

електромагнітне поле

ЕРС

електрорушійна сила;

ЄЕС

Єдина Енергетична Система;

ЄЕС

єдина електроенергетична система;

ЄСНЗ

єдина система національного зв’язку;

ЗВТ

засоби вимірювальної техніки;

ЗДТУ

засоби диспетчерсько-технологічного управління;

ЗНР

захист від неповнофазного режиму;

ЗРУ

закрита розподільча установка;

ІБД

інформаційна база даних;

ІКО

Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії;

ІМІКС

інтегрована мікропроцесорна інформаційно-керуюча система;

ІРС

інформаційно-розрахункова система;

ІТС

інформаційно-технологічна система;

КБ

конденсаторна батарея;

КВВП

коефіцієнт використання встановленої потужності;

КВП

контрольно-вимірювальні прилади;

КЕМ

Кодекс електричних мереж;

КЗ

коротке замикання;

ККД

коефіцієнт корисної дії;

КМУ

Кабінет Міністрів України;

КНД

керівний нормативний документ;

КП

компенсуючий пристрій;

ЛЕП

лінія електропередачі;

МВК

міжвідомча комісія;

МЕМ

магістральна електрична мережа;

МКМ

магістральна комунікаційна мережа;

МКР

мінімальний контрольований рівень;

МП

мікропроцесор;

МПЕ

Міністерство палива та енергетики (України);

НВЕ

норми випробовування електрообладнання;

НД

нормативний документ;

НДІ

нормативно-довідкова інформація;

НЗК

начальник зміни електростанції;

НКРЕ

Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України;

НТД

нормативно-технічний документ;

НТР

науково-технічна рада

НХВЕ

нормативна характеристика втрат електроенергії;

НЯЕ

норми якості електричної енергії;

ОАПВ

однофазне автоматичне повторне включення;

ОВБ

оперативно - виїзна бригада;

ОДУ

оперативно-диспетчерське управління;