вторник, 20 октября 2009 г.

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНОГО І МАГНІТНОГО ПОЛІВ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СОУ-Н ЕЕ 20.179:2008

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНОГО 1 МАГНІТНОГО ПОЛІВ ЛІНІЇЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ.

МЕТОДИКА

Видання офіційне

Державне підприємство «Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут «Укрсільснергопроект»

Київ 2008

Перегляд норм впливу електромагнітного поля (ЕМП) на людину у всьому світі почастішав через необхідність об'єктивної оцінки реальної загрози для здоров'я людини і обґрунтування нових норм. Такий підхід обумовлений перш за все економічними міркуваннями, тому що додержання санітарних норм і забезпечення нормованої ширини санітарно-захисних (охоронних) зон ліній електропередавання пов'язані із значними витратами.

З іншого боку, у світі спостерігається тенденція до встановлення норм на нові характеристики ЕМП, яке впливає на здоров'я людей, і перегляд вже встановлених норм у бік їх зменшення (встановлення більш жорстких норм) та впровадження значних коефіцієнтів гігієнічного запасу для врахування можливої появи малодосліджених і достовірно не встановлених механізмів впливу ЕМП на людей.

 

Скачать